Mobil-QR
Få kontaktinfo på mobilen

Cinderella

Postadresse:
Hovedvn. 34, 9062 FURUFLATEN
Besøksadresse:
Hovedvn. 34, 9062 FURUFLATEN
Tlf: 77711500
 

Om Cinderella

Produsent av det eventyrlige forbrenningstoalettet Cinderella. Mange bruksområder som for eksempel bolig, hytter, fritidshus, brakker og vogner med mer.

 Et forbrenningstoalett er et toalett der avfallsproduktene forbrennes til aske. Cinderella forbrenningstoaletter forurenser ikke det ytre miljø og trenger derfor ingen godkjenning for installasjon i sårbare områder.

 

Finn veien

Siste nytt